Gjeldende rangering

Tid igjen til konkurransen avsluttes:

1 Bowi******* 200 Polletter
2 quee******* 150 Polletter
3 Juli***** 100 Polletter
4 Newb***** 50 Polletter
5 Jake***** 25 Polletter
Hver dag vil de 5 som har brukt mest bli belønnet med ekstra polletter!
Vinnerne kunngjøres hver 24. time.
Den neste kan bli deg!

Tidligere vinnere

  • tirsdag
    (22.08.2017)
  • 1  Fony*****
  • 2  Jake*****
  • 3  Fera*******
  • 4  Tpn2*****
  • 5  Bowi*******
  • mandag
    (21.08.2017)
  • 1  Math*****
  • 2  Nast*********
  • 3  serg******
  • 4  alek*****
  • 5  kiru*****
  • søndag
    (20.08.2017)
  • 1  iCla*****
  • 2  baot*******
  • 3  adas*****
  • 4  ikur*******
  • 5  Lepp*****
  • lørdag
    (19.08.2017)
  • 1  Ibra********
  • 2  Spid********
  • 3  Nast*********
  • 4  John******
  • 5  baot*******
  • fredag
    (18.08.2017)
  • 1  Ibra*********
  • 2  seco******
  • 3  luvi*****
  • 4  polo*******
  • 5  tomb*******
  • torsdag
    (17.08.2017)
  • 1  Ibra*********
  • 2  quee*******
  • 3  bor1*****
  • 4  Blur*****
  • 5  baot*******
  • onsdag
    (16.08.2017)
  • 1  Nast*********
  • 2  kent*******
  • 3  Evan*****
  • 4  seco******
  • 5  quee*******
  • tirsdag
    (15.08.2017)
  • 1  Ibra*********
  • 2  ftop*****
  • 3  Evan*****
  • 4  Nast*********
  • 5  sebn*****
  • mandag
    (14.08.2017)
  • 1  Ghou*****
  • 2  GQas********
  • 3  Mart******
  • 4  Roja*****
  • 5  Blur*****
  • søndag
    (13.08.2017)
  • 1  ikur*******
  • 2  adas*****
  • 3  FIRE********
  • 4  ftop*****
  • 5  Fera*******
  • lørdag
    (12.08.2017)
  • 1  gran*****
  • 2  TheP*******
  • 3  SatT*****
  • 4  chle******
  • 5  ftop*****
  • fredag
    (11.08.2017)
  • 1  Ibra*********
  • 2  luvi*****
  • 3  Bred*****
  • 4  seco******
  • 5  TheP*******
  • torsdag
    (10.08.2017)
  • 1  TheP*******
  • 2  P250*****
  • 3  leks*****
  • 4  Roja*****
  • 5  NyDa*****
  • onsdag
    (09.08.2017)
  • 1  Yese*******
  • 2  Bred*****
  • 3  Jinn*****
  • 4  uman*****
  • 5  Gunn*********
  • tirsdag
    (08.08.2017)
  • 1  Bred*****
  • 2  Ibra*********
  • 3  adp6*****
  • 4  gimm*****
  • 5  burg******
  • mandag
    (07.08.2017)
  • 1  IBRA*******
  • 2  vva2*****
  • 3  supe*********
  • 4  Zain*****
  • 5  hyip*****
  • søndag
    (06.08.2017)
  • 1  Doct*********
  • 2  vinn*****
  • 3  pip8*****
  • 4  Math*****
  • 5  gran*****
  • lørdag
    (05.08.2017)
  • 1  arse******
  • 2  Fera*******
  • 3  Gran*****
  • 4  key7*****
  • 5  ftop*****
  • fredag
    (04.08.2017)
  • 1  Ghou*****
  • 2  Fera*******
  • 3  alek*****
  • 4  luvi*****
  • 5  Bowi*******
  • torsdag
    (03.08.2017)
  • 1  Stig******
  • 2  Mich*******
  • 3  jack*****
  • 4  Luth*****
  • 5  Krom******
  • onsdag
    (02.08.2017)
  • 1  zark*****
  • 2  ordo*********
  • 3  Siin******
  • 4  Luth*****
  • 5  John******
  • tirsdag
    (01.08.2017)
  • 1  Fera*******
  • 2  Doct*********
  • 3  Ibra*********
  • 4  Kmk5*****
  • 5  sash*****
  • mandag
    (31.07.2017)
  • 1  Doct*********
  • 2  Kmk5*****
  • 3  andr******
  • 4  noki******
  • 5  Stil*********
  • søndag
    (30.07.2017)
  • 1  Bowi*******
  • 2  vinn*****
  • 3  Dipl******
  • 4  Bism******
  • 5  mouc*****
  • lørdag
    (29.07.2017)
  • 1  Bowi*******
  • 2  TheP*******
  • 3  Mkvi*****
  • 4  Anna*******
  • 5  Spid********
  • fredag
    (28.07.2017)
  • 1  As-t*****
  • 2  Bowi*******
  • 3  Ibra*********
  • 4  luvi*****
  • 5  Anna*******
  • torsdag
    (27.07.2017)
  • 1  Jaso*****
  • 2  rior*****
  • 3  seco******
  • 4  Fony*****
  • 5  Namp*****
  • onsdag
    (26.07.2017)
  • 1  Bowi*******
  • 2  bobb*****
  • 3  Puri*****
  • 4  enjo*********
  • 5  Doct*********
  • tirsdag
    (25.07.2017)
  • 1  Bowi*******
  • 2  petr*****
  • 3  HITC*****
  • 4  HMRU*****
  • 5  enjo*********
  • mandag
    (24.07.2017)
  • 1  Bowi*******
  • 2  w4me*****
  • 3  Dron*****
  • 4  Lepp*****
  • 5  Bred*****

Kampanjeregler

Gjennom kampanjen vil livenakedcams.xxx belønne 5 medlemmer hver dag (En 'dag' er definert å starte klokken 00:00 GMT +2 og slutte klokken 23:59 GMT +2).

Gratispollettene vil bli kreditert til livenakedcams.xxx-kontoene innen få timer.

Hver dagsvinner vil bli annonsert på nettstedet ved hjelp av de 4 første tegnene i brukernavnet.

Uten å fravike noe av det som er uttrykt her, vil et medlem som har begått svindel generelt sett, og i forhold til denne kampanjen spesielt, eller blir fjernet som medlem av livenakedcams.xxx i løpet av kampanjen, bli diskvalifisert fra kampanjen og vil ikke være berettiget til noen bonuspremier..

livenakedcams.xxx er berettiget til å endre disse offisielle reglene etter eget skjønn, inkludert, uten begrensning, premiene.

livenakedcams.xxx er berettiget til etter eget skjønn å avbryte kampanjen, og deltakerne samtykker i at de ikke vil ha rett til noen form for kompensasjon i tilfelle kansellering.